Effectif

Guards
R. Abdulbasirov 24 ans 5 5,6
A. Brevnov 30 ans 17 8,5
N. Chikurov 23 ans 0 0,0
V. Kashin 24 ans 5 3,4
V. Lidayev 31 ans 3 6,7
B. Nazmutdinov 22 ans 5 3,0
I. Podobedov 26 ans 5 10,8
I. Rusetskiy 24 ans 11 9,9
I. Samsonov 29 ans 9 16,1
M. Yudov 29 ans 5 2,4
Forwards
A. Karpeko 29 ans 4 16,2
R. Khamitov 34 ans 0 0,0
Centers
E. Karpenko 29 ans 2 9,0
R. Zagretdinov 22 ans 2 3,5

Ligues

Info

Adresse
Izhevsk
Pays
Russie