Effectif

Guards
N. Chikurov 23 ans 0 0,0
R. Hamit 3 3,0
V. Kashin 24 ans 5 3,4
V. Lidayev 3 6,7
I. Podobedov 5 10,8
I. Rusetskiy 24 ans 2 13,5
M. Yudov 5 2,4
A. Brevnov 8 8,6
Forwards
A. Karpeko 29 ans 4 16,2
R. Khamitov 34 ans 0 0,0
Centers
E. Karpenko 29 ans 2 9,0
R. Zagretdinov 21 ans 2 3,5

Ligues

Info

Adresse
Izhevsk
Pays
Russie