Effectif

Guards
M. Bodnar 20 ans 3 0,0
O. Bondarenko 18 ans 0 0,0
M. Horobchenko 20 ans 3 7,0
V. Kozak 19 ans 3 10,0
I. Tyrtyshnyk 19 ans 3 16,3
M. Yagodin 19 ans 3 1,3
R. Bondarchuk 20 ans 3 1,7
Forwards
P. Bondarenko 18 ans 3 0,7
I. Dubonenko 20 ans 3 7,7
A. Grytsak 18 ans 3 7,0
I. Niemtsu 19 ans 3 9,3
Centers
A. Voinalovych 18 ans 3 13,3

Ligues

Info

Pays
Ukraine