Effectif

Guards
M. Bodnar 20 ans 7 1,3
O. Bondarenko 19 ans 3 0,3
M. Horobchenko 21 ans 7 5,3
V. Kozak 19 ans 7 7,4
I. Tyrtyshnyk 20 ans 7 15,1
M. Yagodin 20 ans 7 6,9
Forwards
R. Bondarchuk 20 ans 7 2,4
P. Bondarenko 19 ans 7 2,0
I. Dubonenko 21 ans 7 5,3
A. Grytsak 18 ans 5 5,8
I. Niemtsu 20 ans 7 10,3
Centers
A. Voinalovych 19 ans 7 12,3

Ligues

Info

Pays
Ukraine