Effectif

Gardiens
O. Kovalchuk 20 ans 4 0
O. Sles 28 ans 4 0
I. Huryn 4 17
Backs
V. Dmytrenko 19 ans 0 0
R. Honcharov 24 ans 4 11
V. Kilievyi 22 ans 4 13
V. Kobzii 20 ans 2 7
G. Semenchenko 27 ans 2 3
A. Sharko 26 ans 4 2
Wings
D. Ivanilov 19 ans 2 7
V. Ivanov 26 ans 4 21
S. Orlovskyi 26 ans 4 17
Line players
V. Psol 27 ans 4 5
O. Shevelev 31 ans 0 0
I. Skyba 20 ans 2 2
Field players
S. Petrychenko 26 ans 4 11
O. Ragozin 41 ans 4 2

Ligues

Info

Site officiel

Adresse
108, B. Khmelnitskiy Av.
83015
Donetsk
Pays
Ukraine