Effectif

Gardiens
V. Dynin 22 ans 0 0
V. Rakytin 28 ans 0 0
V. Smirnov 31 ans 0 0
Backs
I. Buynenko 26 ans 0 0
O. Gorovyy 27 ans 0 0
Wings
D. Soga 32 ans 0 0
Line players
K. Ganziyenko 26 ans 0 0
E. Zakharov 31 ans 0 0

Ligues

Info

Adresse
Yuzhny
Pays
Ukraine