Effectif

Gardiens
O. Bilyi 18 ans 4 0
R. Borodai 20 ans 4 0
A. Dranyi 18 ans 4 0
Backs
P. Lysobei 19 ans 2 10
T. Minotskyi 19 ans 4 12
V. Napadailo 18 ans 0 0
V. Parovinchak 21 ans 4 12
S. Sedchenko 18 ans 0 0
V. Shcherban 17 ans 0 0
I. Turchenko 18 ans 4 6
I. Zhuk 28 ans 4 36
Wings
V. Bielov 18 ans 0 0
I. Blyzniuk 17 ans 0 0
E. Kravchenko 22 ans 4 13
O. Lykhina 22 ans 4 14
V. Paramonov 18 ans 4 0
A. Petrashchak 19 ans 4 1
Line players
O. Ivanchenko 19 ans 0 0
Y. Lysak 17 ans 0 0
Y. Ruban 22 ans 4 2
D. Tiutiunnyk 25 ans 2 11

Ligues

Info

Adresse
Zaporozhye
Pays
Ukraine