Effectif

Gardiens
Wang Xiaohua 24 ans 7 0
Yang Yu Rou 21 ans 7 0
Backs
Ban Chenchen 26 ans 7 2
Liu Xiaomei 32 ans 7 39
Sun Mengying 27 ans 7 24
Wei Baogui 28 ans 7 16
Zhang Ting Ting 21 ans 7 1
Zhou Mengxue 18 ans 7 1
Wings
Li Xiaoqing 22 ans 7 6
Si Wen 27 ans 7 4
Wu Nana 28 ans 7 8
Yu Yuanyuan 23 ans 7 10
Zhang Haixia 23 ans 7 10
Line players
Mo Megmeng 23 ans 7 0
Qiao Ru 23 ans 7 17
Sha Zhengwen 27 ans 7 7

Ligues

Info

Pays
Chine