Effectif

Gardiens
Wang Xiaohua 24 ans 7 0
Yang Yu Rou 21 ans 7 0
Backs
Ban Chenchen 26 ans 7 2
Liu Xiaomei 32 ans 7 31
Sun Mengying 27 ans 7 21
Wei Baogui 27 ans 7 13
Zhang Ting Ting 21 ans 7 1
Zhou Mengxue 17 ans 7 1
Wings
Li Xiaoqing 21 ans 7 6
Si Wen 27 ans 7 4
Wu Nana 27 ans 7 7
Yu Yuanyuan 22 ans 7 10
Zhang Haixia 22 ans 7 10
Line players
Mo Megmeng 22 ans 7 0
Qiao Ru 22 ans 7 14
Sha Zhengwen 27 ans 7 6

Ligues

Info

Pays
Chine