Effectif

Gardiens
V. Brazhnyk 43 ans 0 0
I. Chupryna 28 ans 3 0
A. Dereviankin 27 ans 3 0
G. Komok 31 ans 0 0
V. Koshovy 37 ans 0 0
B. Panchenko 32 ans 0 0
O. Popov 33 ans 0 0
A. Terekhov 26 ans 3 0
Backs
E. Buinenko 26 ans 0 0
S. Burka 31 ans 0 0
I. Buynenko 26 ans 0 0
M. Byegal 28 ans 0 0
R. Chychykalo 26 ans 0 0
V. Dontsov 23 ans 0 0
R. Honcharov 24 ans 0 0
D. Horiha 21 ans 3 4
M. Karamyshev 31 ans 0 0
E. Klyuyko 26 ans 0 0
H. Kucher 27 ans 0 0
K. Kurylenko 38 ans 0 0
Y. Mankovsky 37 ans 0 0
S. Onufryienko 33 ans 3 17
V. Ostroushko 32 ans 0 0
O. Poltoratskyi 28 ans 3 4
V. Sadovyi 28 ans 0 0
O. Tilte 23 ans 3 10
M. Tsap 38 ans 0 0
O. Yuzhbabenko 29 ans 1 0
I. Zhuk 28 ans 0 0
S. Zhukov 26 ans 3 7
Wings
Z. Denysov 28 ans 3 15
O. Ganchev 30 ans 0 0
I. Konstantinov 30 ans 0 0
I. Kopishynskyy 27 ans 0 0
A. Kozakevych 26 ans 3 13
E. Kravchenko 22 ans 0 0
M. Krivchikov 31 ans 0 0
O. Kumogorodsky 39 ans 0 0
M. Stetsyura 32 ans 0 0
Line players
I. Burzak 20 ans 2 0
D. Doroshchuk 32 ans 3 0
O. Pedan 32 ans 0 0
R. Severyn 24 ans 3 0
O. Shevelev 30 ans 3 7
D. Tiutiunnyk 25 ans 0 0
A. Vasyuk 40 ans 0 0
E. Zakharov 31 ans 0 0
Field players
A. Akimenko 24 ans 3 3
I. Kubatko 30 ans 3 4

Ligues

Info

Pays
Ukraine