Effectif

E. Kravchenko 21 ans 0 0
B. Panchenko 31 ans 0 0
Gardiens
V. Brazhnyk 42 ans 0 0
I. Chupryna 27 ans 3 0
A. Dereviankin 26 ans 3 0
G. Komok 30 ans 0 0
V. Koshovy 36 ans 0 0
O. Popov 32 ans 0 0
A. Terekhov 25 ans 2 0
Backs
E. Buinenko 25 ans 0 0
S. Burka 30 ans 0 0
I. Buynenko 25 ans 0 0
M. Byegal 27 ans 0 0
R. Chychykalo 25 ans 0 0
V. Dontsov 22 ans 0 0
R. Honcharov 23 ans 0 0
D. Horiha 20 ans 2 4
M. Karamyshev 30 ans 0 0
E. Klyuyko 25 ans 0 0
H. Kucher 26 ans 0 0
K. Kurylenko 37 ans 0 0
Y. Mankovsky 36 ans 0 0
S. Onufryienko 32 ans 3 17
V. Ostroushko 31 ans 0 0
O. Poltoratskyi 27 ans 3 4
V. Sadovyi 27 ans 0 0
O. Tilte 22 ans 3 10
M. Tsap 37 ans 0 0
O. Yuzhbabenko 28 ans 1 0
I. Zhuk 27 ans 0 0
Wings
Z. Denysov 27 ans 3 15
O. Ganchev 29 ans 0 0
I. Konstantinov 30 ans 0 0
I. Kopishynskyy 26 ans 0 0
A. Kozakevych 25 ans 3 13
M. Krivchikov 31 ans 0 0
O. Kumogorodsky 38 ans 0 0
M. Stetsyura 31 ans 0 0
Line players
I. Burzak 19 ans 2 0
D. Doroshchuk 31 ans 3 0
O. Pedan 31 ans 0 0
R. Severyn 23 ans 3 0
O. Shevelev 30 ans 3 7
D. Tiutiunnyk 24 ans 0 0
A. Vasyuk 39 ans 0 0
E. Zakharov 30 ans 0 0
Field players
A. Akimenko 23 ans 3 3
I. Kubatko 29 ans 3 4
S. Zhukov 25 ans 3 7

Ligues

Info

Pays
Ukraine