Effectif

Gardiens
V. Bylinsky 17 ans 0 0
S. Goryachevskikh 32 ans 2 0
M. Konyukhov 18 ans 0 0
K. Kozlovski 23 ans 8 0
A. Osipkov 21 ans 16 0
Défenseurs
S. Bogolejsha 28 ans 11 0
V. Goncharov 21 ans 8 3
E. Kudin 23 ans 41 2
I. Letov 23 ans 51 3
I. Rak 25 ans 25 1
V. Sokolovsky 19 ans 40 4
A. Tabolin 20 ans 8 0
V. Vusik 21 ans 1 0
V. Yerokho 26 ans 10 2
B. Zozon 25 ans 31 2
Forwards
S. Adashkevich 19 ans 1 0
A. Belevich 20 ans 51 13
D. Buinitsky 21 ans 2 0
A. Chernikov 22 ans 45 2
A. Gavrus 24 ans 25 12
V. Gretsky 21 ans 29 2
V. Kiryushchenko 26 ans 32 5
Y. Kuntsevich 24 ans 47 9
Y. Linnik 26 ans 14 1
A. Logunov 25 ans 29 1
A. Mokhorev 26 ans 53 1
V. Novik 23 ans 7 0
P. Pechur 24 ans 24 4
F. Pyshkaylo 19 ans 1 0
I. Speshilov 23 ans 28 4
R. Vasilchuk 20 ans 25 5
E. Voronov 24 ans 49 8
A. Yeliseyenko 26 ans 22 4
R. Zhurnja 26 ans 50 13

Ligues

Info

Fondé
2014
Pays
Bélarus