Info

Fin Aziz Dougaz 7 1 5 1
Nicolas Meister 6 6 7 2

Tours