Effectif

Ding Xia 28 ans 0 0
Duan Fang 23 ans 0 0
Gong Xiangyu 21 ans 0 0
Liu Xiaotong 28 ans 0 0
Liu Yanhan 25 ans 0 0
Wang Mengjie 22 ans 0 0
Yao Di 25 ans 0 0
Zhang Changning 22 ans 0 0
Zheng Yixin 23 ans 0 0
Zhu Ting 23 ans 0 0
Spikers
Hui Ruoqi 27 ans 0 0
Diagonals
Zeng Chunlei 28 ans 0 0
Middle Blockers
Wang Chenyue 22 ans 0 0
Xu Yunli 30 ans 0 0
Yan Ni 31 ans 0 0
Yuan Xinyue 21 ans 0 0
Setters
Diao Linyu 24 ans 0 0
Liberos
Li Jing 26 ans 0 0
Lin Li 25 ans 0 0
Wang Huimin 25 ans 0 0

Ligues

Info

Pays
Chine

Trophies

Compétition Area Total
FIVB World Grand Prix Monde 1
Asian Volleyball Championship (W) Asie 12
Olympics (W) Monde 3
Asian Cup (W) Asie 4
World Cup (W) Monde 4
Grand Champions Cup (W) Monde 2
Montreux Volley Masters Monde 6
Total 32